Výlety Do přírody Údolí Kohoutovického potoka

Údolí Kohoutovického potoka

Údolí Kohoutovického potoka

Meandrující potok i okrotice červená

Okolní kohoutovické lesy


Fotogalerie

Údolí Kohoutovického potoka je dlouhé asi 1,2 km. V letních měsících potok téměř vysychá. Nad potokem se rozprostírá rozlehlý les. K procházce je možné vybrat jednu z několika cest v oblasti. Lesní porosty v okolí potoka. Potok zde vznikl odnášením půdy. Lesní cesty jsou ideální k výletu pěšky i na kole. V okolí se nacházejí husté lesy. Údolí potoka je přírodní památkou. Koryto potoka je velmi kamenité. Na několika místech je mezi lesní cestou a potokem strmý sráz. V okolí potoka rostou i zajímavé rostliny. Údolí potoka je obklopeno lesy. Potok zde vyhloubil koryto odnášením půdy. Přes potok jsou na několika místech popadané stromy. V létě potok téměř vysychá a zůstávají pouze malé tůňky. Podemletá zemina odhaluje kořeny stromů. V letních měsících je potok téměř vyschlý. Údolí je nejenom přírodní památkou, ale i evropsky významnou lokalitou. Cestou je možné dozvědět se zajímavosti z informačních tabulí.

Kliknutím na fotografii dojde k jejímu zvětšení přes celou obrazovku.

Další výlety do přírody po Brně a okolí