Výlety Do přírody Kamenný vrch

Kamenný vrch

Kamenný vrch

Vyhlášení Kamenného vrchu přírodní rezervací

Botanická rarita - výskyt koniklece velkokvětého

Bujná vegetace od jara do podzimu


Fotogalerie

Přírodní rezervace Kamenný vrch se nachází v jihozápadní části města na území městských částí Nový Lískovec a Kohoutovice. Přírodní rezervací prochází naučná stezka. Zájemci se mohou na osmi informačních panelech dozvědět spoustu zajímavostí, a to nejenom o flóře a fauně, která se zde nachází. Většinu přírodní rezervace tvoří step, tedy travnatá krajina pokrytá převážně travinami a bylinami. Na stepích rostou zejména traviny a byliny. V severní části přírodní rezervace lze najít mimo stepní oblast i stromy. Koniklec velkokvětý pučí v přírodní rezervaci počátkem jara. Je tu až 55 tisíc trsů této byliny. Koniklec velkokvětý je půvabná bylina s nápadnými fialovými květy. Koniklec velkokvětý začátkem jara na rozlehlých pláních zcela dominuje a vypadá to, jak kdyby zde jiné rostliny ani nebyly. Koniklec velkokvětný rostoucí na Kamenném vrchu je světovou raritou. V přírodní rezervaci se na stepních pláních vyskytují zejména traviny a byliny. Bujnou vegetaci lze na Kamenném vrchu pozorovat od jara až do podzimu. Na Kamenném vrchu se nachází řada rostlin, z toho i některé kriticky ohrožené druhy, kterým hrozí úplné vymizení. Kamenný vrch je přírodní rezervací nejenom kvůli výskytu koniklece velkokvětého, ale i díky stepím, které se zde nacházejí, a které v republikovém měřítku již téměř vymizely.

Kliknutím na fotografii dojde k jejímu zvětšení přes celou obrazovku.

Další výlety do přírody po Brně a okolí